Codeless has been quietly but consistently building a powerhouse portfolio of web site design and marketing success.
  • Projekt nr. RPSW.02.05.00-26-0102/17 pn. „Innowacyjny produkt w firmie jubilerskiej” BOMAR WIĄCEK BOLESŁAW współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

    Zakup Nowoczesnej Linii Technologicznej Do Grawerowania Laserowego w Celu Wprowadzenia Nowych Produktów Przez Firmę Bomar.
    Kwota dofinansowania 16.3275,00 zł
    Całkowita kwota inwestycji: 267.771,00